1. Home
  2. INSPIRE PD 14,02_02 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - potencionálne budúce udalosti - povodie Dunaj

INSPIRE PD 14,02_02 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - potencionálne budúce udalosti - povodie Dunaj

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

INSPIRE PD 14,02_02 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - potencionálne budúce udalosti - povodie Dunaj

Source type:

Spatial data set

Source content:

INSPIRE PD 14,02_02 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - potencionálne budúce udalosti - povodie Dunaj

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Ing. Monika Supeková - Reportér 1
Radničné námestie č.8
969 55, Banská Štiavnica
Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Ing. Peter Čadek
Radničné námestie č.8
969 55, Banská Štiavnica
Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 12/6/2021

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: unknown

Resource quality information

Lineage:

SVP

Metadata

Metadata contact title:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Ing. Peter Čadek
Radničné námestie
96901, Banská Štiavnica
Slovensko
+421948032541

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

11/28/2023