1. Home
  2. Výška obcí

Výška obcí

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Výška obcí

Source type:

Spatial data set

Source content:

Nadmorská výška obcí (definičného bodu obce) a veľkostnej kategórie podľa vhodnosti budovania koreňovej ČOV Názov analýzy/publikácie v ktorej bola vrstva použitá: Ku koreňom https://www.minzp.sk/iep/publikacie/komentare/ku-korenom.html

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Inštitút environmentálnej politiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Gális
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
martin.galis@enviro.gov.sk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
martin.tuchyna@enviro.gov.sk

Resource published/last revised/created date:

Creation: 12/28/2021

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 5000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: unknown

Resource quality information

Lineage:

IEP Digitálny model terénu - dataset ÚGKK + definičné body obcí

Metadata

Metadata contact title:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
martin.tuchyna@enviro.gov.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

11/24/2023