1. Home
  2. LiDAR - DMR v 5.0 (LOT42 - Snina)

LiDAR - DMR v 5.0 (LOT42 - Snina)

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

LiDAR - DMR v 5.0 (LOT42 - Snina)

Source type:

Spatial data set

Source content:

Digitálny model reliéfu DMR5.0 bol vytvorený z mračna bodov získaného pomocou leteckého laserového skenovania. Ako vstupná klasifikačná trieda sa použila trieda č. 02 Reliéf (Ground). Výstupom je raster vo formáte ESRI GRID v rozlíšení 1 x 1 m.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Custodian
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Publication: 5/31/2023

Resource time range:

10/22/2021 - 5/23/2022

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Resolution: 1

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.38°
Southernmost coordinates: 48.93°
Easternmost coordinates: 22.527°
Westernmost coordinates: 21.87°
Northernmost coordinates: 49.38°
Westernmost coordinates: 21.87°
Easternmost coordinates: 22.527°
Southernmost coordinates: 48.93°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 21.87°
Easternmost coordinates: 22.527°
Southernmost coordinates: 48.93°
Northernmost coordinates: 49.38°

Spatial representation type:

grid

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: x-ascii-grid Name: tiff Name: Esri Grid

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Metodika tvorby priestorových modelov Publication: 2/16/2016 Explanation: Netestované. Grade:

Lineage:

DMR vo forme GRIDu vznikol interpoláciou z klasifikovaného mračna bodov (z triedy 02 Reliéf (Ground)), ktoré bolo získané pomocou leteckého laserového skenovania (LLS), pričom bol použitý laserový skener Riegl VQ780II. Skenovanie prebiehalo v období od 22.10.2021 do 23.05.2022. Produkt je v danej lokalite doplnený údajmi od NLC (LLS 2018, 2020).

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024