1. Home
  2. Metalogenetická mapa SR M 1:500 000: Zobrazovacia služba

Metalogenetická mapa SR M 1:500 000: Zobrazovacia služba

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Metalogenetická mapa SR M 1:500 000: Zobrazovacia služba

Source type:

Spatial data service

Service type:

View service

Source content:

Sieťová služba priestorových údajov poskytuje verejné rozhranie ku geopriestorovým údajom (reprezentácia metalogenetickej mapy). Služba je postavená na štandarde OGC konzorcia (Open Geospatial Consortium) ako zobrazovacia (WMS) služba, štandardoch definovaných W3C konzorciom ako služba so SOAP rozhraním a proprietárnom architektonickom štýle fy ESRI - ArcGis mapová služba s REST rozhraním. Údaje získané touto službou môžu byť spracované a verejnosti prezentované na úrovni vlastných aplikačných desktop a web rozhraní, ktoré dokážu spracovať služby v ktoromkoľvek z ponúkaných štandardov a technologických riešení.

Conditions applied to access and use:

Operates on:

Responsible organization:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421259375373

Resource published/last revised/created date:

Revision: 6/23/2021

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Resource Distribution Information

Resource quality information

Metadata

Metadata contact title:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59 375 373

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

1/25/2024