1. Home
  2. Konverzná služba

Konverzná služba

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Konverzná služba

Source type:

Spatial data service

Service type:

Other Service

Source content:

Konverzná služba ZBGIS slúži na konverziu údajov priestorových informácií medzi vybranými formátmi. K dispozícii sú možnosti konverzie rôznych formátov priestorových údajov z technologických prostredí ArcGIS, MicroStation, AutoCAD, MapInfo, ale aj formátu GML, GPX a zoznamy bodov vo forme textových súborov. Vstupné súbory musia byť skomprimované v ZIP formáte, pričom veľkosť ZIP súboru nesmie presiahnuť veľkosť 20 MB. Bližšie informácie o konverznej službe nájdete v Používateľskom manuáli (Pomoc) na stránke https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgisconvert/ .

Conditions applied to access and use:

Public access constraints:

Responsible organization:

Owner
Geodetický a kartografický ústav Bratislava(GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 12/6/2021

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Resource Distribution Information

Call metadata:

Operation name: iná operácia (nie je súčasťou sieťových služieb INSPIRE)
URL: https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgisconvert/

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby Publication: 10/20/2009 Explanation: Neprebehol Grade:

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava(GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024