1. Home
  2. INSPIRE PD 17,01 Správne jednotky a správne územia

INSPIRE PD 17,01 Správne jednotky a správne územia

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

INSPIRE PD 17,01 Správne jednotky a správne územia

Source type:

Spatial data set

Source content:

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík ; Referencia v legislatíve: Článok 3(2), 15(1)

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Ing. Monika Supeková - Reportér 1
Karloveská 2
, Bratislava
Slovenská republika
monika.supekova@svp.sk

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Ing. Monika Supeková
Karloveská 2
, Bratislava
Slovenská republika
monika.supekova@svp.sk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa Gestor
Námestie Ľ. Štúra 1
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
martin.tuchyna@enviro.gov.sk

Resource published/last revised/created date:

Creation: 5/2/2017

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: unknown

Resource quality information

Lineage:

2010: http://icm.eionet.europa.eu/schemas/dir200760ec/resources/

Metadata

Metadata contact title:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Ing. Peter Čadek
Radničné námestie
96901, Banská Štiavnica
Slovensko
+421948032541 jozef.krnac@svp.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

12/11/2023