1. Home
  2. Environmentálne záťaže Slovenskej republiky

Environmentálne záťaže Slovenskej republiky

Slovenská agentúra životného prostredia

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Environmentálne záťaže Slovenskej republiky

Source type:

Spatial data set

Source content:

Informačný systém environmentálnych záťaží (IS EZ) zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií o environmentálnych záťažiach a je súčasťou informačného systému verejnej správy. Informačný systém zriaďuje, prevádzkuje a údaje z neho s výnimkou údajov o pravdepodobných environmentálnych záťažiach sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia SR podľa osobitného predpisu. Jednou z obsahových a aplikačných častí IS EZ sú registre environmentálnych záťaží: register A obsahujúcej evidenciu pravdepodobných environmentálnych záťaží, register B obsahujúcej evidenciu environmentálnych záťaží, register C obsahujúcej evidenciu sanovaných a rekultivovaných lokalít.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 3/5/2013

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

URL:

https://arc.sazp.sk/arcgis/services/env_zataze/environmentalna_zataz/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS&VERSION=2.0.0https://arc.sazp.sk/arcgis/services/env_zataze/environmentalna_zataz/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&service=WFS&version=2.0.0&typeNames=env_zataze_environmentalna_zataz:EZ_ALLhttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/env_zataze/environmentalna_zataz/MapServer/WMSserver?service=WMS&request=GetCapabilities&version=1.3.0https://arc.sazp.sk/arcgis/services/env_zataze/environmentalna_zataz/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=6&styles=&crs=epsg:5514&bbox=-617530.615915719,-1362415.4686449172,-148427.24002722028,-1112593.4885167975&width=320&height=170&format=image%2Fpnghttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/env_zataze/environmentalna_zataz/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=5&styles=&crs=epsg:5514&bbox=-617530.615915719,-1362415.4686449172,-148427.24002722028,-1112593.4885167975&width=320&height=170&format=image%2Fpnghttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/env_zataze/environmentalna_zataz/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=4&styles=&crs=epsg:5514&bbox=-617530.615915719,-1362415.4686449172,-148427.24002722028,-1112593.4885167975&width=320&height=170&format=image%2Fpnghttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/env_zataze/environmentalna_zataz/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=3&styles=&crs=epsg:5514&bbox=-617530.615915719,-1362415.4686449172,-148427.24002722028,-1112593.4885167975&width=320&height=170&format=image%2Fpnghttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/env_zataze/environmentalna_zataz/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=2&styles=&crs=epsg:5514&bbox=-617530.615915719,-1362415.4686449172,-148427.24002722028,-1112593.4885167975&width=320&height=170&format=image%2Fpnghttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/env_zataze/environmentalna_zataz/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=1&styles=&crs=epsg:5514&bbox=-617530.615915719,-1362415.4686449172,-148427.24002722028,-1112593.4885167975&width=320&height=170&format=image%2Fpnghttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/env_zataze/environmentalna_zataz/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=0&styles=&crs=epsg:5514&bbox=-617530.615915719,-1362415.4686449172,-148427.24002722028,-1112593.4885167975&width=320&height=170&format=image%2Fpng

Distribution format:

Name: gml+xml Version: 3.2

Resource quality information

Lineage:

Polohová presnosť datasetu "environmentálna záťaž" je ovplyvnená kvalitou použitého podkladu digitálnej ortofotomapy pri jeho tvorbe. Polohová presnosť ortofotomapy je deklarovaná: strednou polohovou chybou (RMSE) zobrazenia prvkov na teréne 1,5 m a rozlišovacou úrovňou 1m/pixel. Priestorový prvok - Environmentálna záťaž je reprezentovaný len geometriou typu bod z dôvodu, nejednoznačného vylíšenia hraníc znečistenia kontaminantom, ktorý sa šíri do podzemných vôd a podzemnými vodami.

Metadata

Metadata contact title:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

4/30/2024