1. Home
  2. Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom - Register úložísk ťažobného odpadu

Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom - Register úložísk ťažobného odpadu

Slovenská agentúra životného prostredia

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom - Register úložísk ťažobného odpadu

Source type:

Spatial data set

Source content:

Informačný systém slúži na zabezpečenie zhromažďovania údajov a informácií o nakladaní s ťažobným odpadom pre potreby orgánov verejnej správy a pre zabezpečenie informovania verejnosti a jej účasti na povoľovaní úložísk podľa zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prijatím zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 514/2008 Z. z.“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 15. decembra 2008, bola do právneho poriadku Slovenskej republiky prebratá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES. O zriadení informačného systému nakladania s ťažobným odpadom, jeho obsahu a prevádzke pojednáva § 16 uvedeného zákona.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90, Banská Bystrica
Slovenská republika
webservices@sazp.sk

Resource published/last revised/created date:

Creation: 9/8/2014

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

URL:

https://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFShttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&service=WFS&version=2.0.0&typeNames=tazobny_odpad_ulozisko:ULOZISKO_VSETKYhttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&service=WFS&version=2.0.0&typeNames=tazobny_odpad_ulozisko:REGISTER_PREVADZKOVANYCH_ULOZISK__V_SCHVALOVACOM_PROCESEhttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&service=WFS&version=2.0.0&typeNames=tazobny_odpad_ulozisko:REGISTER_PREVADZKOVANYCH_ULOZISK__VO_VYSTAVBEhttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&service=WFS&version=2.0.0&typeNames=tazobny_odpad_ulozisko:REGISTER_PREVADZKOVANYCH_ULOZISK__V_PREVADZKE_S_POVOLENIMhttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&service=WFS&version=2.0.0&typeNames=tazobny_odpad_ulozisko:REGISTER_PREVADZKOVANYCH_ULOZISK__V_PROCESE_UZATVARANIAhttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&service=WFS&version=2.0.0&typeNames=tazobny_odpad_ulozisko:REGISTER_PREVADZKOVANYCH_ULOZISK__UZAVRETEhttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&service=WFS&version=2.0.0&typeNames=tazobny_odpad_ulozisko:REGISTER_PREVADZKOVANYCH_ULOZISK__ZRUSENEYhttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&service=WFS&version=2.0.0&typeNames=tazobny_odpad_ulozisko:REGISTER_UZAVRETYCH_A_OPUSTENYCH_ULOZISK__OPUSTENEhttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WFSServer?request=GetFeature&service=WFS&version=2.0.0&typeNames=tazobny_odpad_ulozisko:REGISTER_UZAVRETYCH_A_OPUSTENYCH_ULOZISK__UZAVRETEhttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMShttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=8&styles=&crs=epsg:5514&bbox=-617530.615915719,-1362415.4686449172,-148427.24002722028,-1112593.4885167975&width=320&height=170&format=image%2Fpnghttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=7&styles=&crs=epsg:5514&bbox=-617530.615915719,-1362415.4686449172,-148427.24002722028,-1112593.4885167975&width=320&height=170&format=image%2Fpnghttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=6&styles=&crs=epsg:5514&bbox=-617530.615915719,-1362415.4686449172,-148427.24002722028,-1112593.4885167975&width=320&height=170&format=image%2Fpnghttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=5&styles=&crs=epsg:5514&bbox=-617530.615915719,-1362415.4686449172,-148427.24002722028,-1112593.4885167975&width=320&height=170&format=image%2Fpnghttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=4&styles=&crs=epsg:5514&bbox=-617530.615915719,-1362415.4686449172,-148427.24002722028,-1112593.4885167975&width=320&height=170&format=image%2Fpnghttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=3&styles=&crs=epsg:5514&bbox=-617530.615915719,-1362415.4686449172,-148427.24002722028,-1112593.4885167975&width=320&height=170&format=image%2Fpnghttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=2&styles=&crs=epsg:5514&bbox=-617530.615915719,-1362415.4686449172,-148427.24002722028,-1112593.4885167975&width=320&height=170&format=image%2Fpnghttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=1&styles=&crs=epsg:5514&bbox=-617530.615915719,-1362415.4686449172,-148427.24002722028,-1112593.4885167975&width=320&height=170&format=image%2Fpnghttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=0&styles=&crs=epsg:5514&bbox=-617530.615915719,-1362415.4686449172,-148427.24002722028,-1112593.4885167975&width=320&height=170&format=image%2Fpnghttps://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&LAYERS=0&STYLES=default&CRS=EPSG%3A5514&BBOX=-591073.618%2C-1330993.091%2C-190896.173%2C-1140600.0&WIDTH=152&HEIGHT=320https://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&LAYERS=1&STYLES=default&CRS=EPSG%3A5514&BBOX=-591073.618%2C-1330993.091%2C-190896.173%2C-1140600.0&WIDTH=152&HEIGHT=320https://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&LAYERS=2&STYLES=default&CRS=EPSG%3A5514&BBOX=-591073.618%2C-1330993.091%2C-190896.173%2C-1140600.0&WIDTH=152&HEIGHT=320https://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&LAYERS=3&STYLES=default&CRS=EPSG%3A5514&BBOX=-591073.618%2C-1330993.091%2C-190896.173%2C-1140600.0&WIDTH=152&HEIGHT=320https://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&LAYERS=4&STYLES=default&CRS=EPSG%3A5514&BBOX=-591073.618%2C-1330993.091%2C-190896.173%2C-1140600.0&WIDTH=152&HEIGHT=320https://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&LAYERS=5&STYLES=default&CRS=EPSG%3A5514&BBOX=-591073.618%2C-1330993.091%2C-190896.173%2C-1140600.0&WIDTH=152&HEIGHT=320https://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&LAYERS=6&STYLES=default&CRS=EPSG%3A5514&BBOX=-591073.618%2C-1330993.091%2C-190896.173%2C-1140600.0&WIDTH=152&HEIGHT=320https://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&LAYERS=7&STYLES=default&CRS=EPSG%3A5514&BBOX=-591073.618%2C-1330993.091%2C-190896.173%2C-1140600.0&WIDTH=152&HEIGHT=320https://arc.sazp.sk/arcgis/services/tazobny_odpad/ulozisko/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.3.0&LAYERS=8&STYLES=default&CRS=EPSG%3A5514&BBOX=-591073.618%2C-1330993.091%2C-190896.173%2C-1140600.0&WIDTH=152&HEIGHT=320

Distribution format:

Name: gml+xml Version: 3.2

Resource quality information

Lineage:

Polohová presnost datasetu "úložiská odpadov z tažobného priemyslu" je ovplyvnená kvalitou použitého podkladu digitálnej ortofotomapy pri jeho tvorbe. Polohová presnost ortofotomapy je deklarovaná: strednou polohovou chybou (RMSE) zobrazenia prvkov na teréne 1,5 m a rozlišovacou úrovnou 1m/pixel. Priestorový prvok - "úložisko" je reprezentovaný len geometriou typu bod ktorý predstavuje polohu pomyselného stredu plochy úložiska. Údaje datasetu služby sú aktualizované priamo z databázy zdrojovej evidencie v 24 hodinovom intervale.

Metadata

Metadata contact title:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90, Banská Bystrica
Slovenská republika
webservices@sazp.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

10/13/2023