1. Home
  2. INSPIRE PD 12,01 Monitorovacie stanice vodných útvarov. Zobrazovacia služba

INSPIRE PD 12,01 Monitorovacie stanice vodných útvarov. Zobrazovacia služba

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

INSPIRE PD 12,01 Monitorovacie stanice vodných útvarov. Zobrazovacia služba

Source type:

Spatial data service

Service type:

View service

Source content:

INSPIRE zobrazovacia služba k prioritnému datasetu 12,01 Monitorovacie stanice vodných útvarov podľa smernice 2000/60/EC (rámcová smernica o vode)

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
812 49, Bratislava
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 3/29/2021

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Resource Distribution Information

Resource quality information

Metadata

Metadata contact title:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
812 49, Bratislava
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

12/7/2023