1. Home
  2. Tektonická mapa SR M 1:500 000

Tektonická mapa SR M 1:500 000

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Tektonická mapa SR M 1:500 000

Source type:

Spatial data set serie

Source content:

Tektonická mapa Slovenskej republiky (V. Bezák et al., 2004), M 1 : 500 000. Prevažná časť horskej sústavy Západných Karpát sa rozprestiera na území Slovenskej republiky. Toto pohorie prešlo dlhodobým a zložitým tektonickým vývojom. Na tektonickej mape Slovenskej republiky kolektív autorov vyjadruje svoj súčasný pohľad na tektonickú stavbu Západných Karpát. Princípom členenia tektonickej mapy a jej legendy sú štádiá tektonického vývoja Západných Karpát. Tematické mapy [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2014. Dostupné na internete: https://apl.geology.sk/temapy/.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421259375373

Resource published/last revised/created date:

Revision: 6/23/2021

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 500000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: vnd.shp Version: 9.2

Resource quality information

Lineage:

Tektonická mapa Slovenska l : 500 000 vychádza najmä z posledných geologických podkladov l : 500 000 (Biely et al., 1996; Lexa et al, 2000) a dopĺňa údaje z regionálnych geologických máp 1 : 50 000.

Metadata

Metadata contact title:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59 375 373

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

12/8/2023