1. Home
  2. Zobrazovacia služba WMS – Antropogénne prvky

Zobrazovacia služba WMS – Antropogénne prvky

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Zobrazovacia služba WMS – Antropogénne prvky

Source type:

Spatial data service

Service type:

View service

Source content:

WMS - Antropogénne prvky je zobrazovacia služba rovnomennej kategórie ZBGIS. Obsahuje vybrané triedy objektov definované v Katalógu tried objektov ZBGIS (KTO ZBGIS), ktoré vznikli tvorivou činnosťou človeka pre potreby a rozvoj jeho života. Objekty sú rozdelené do troch tematicky zameraných skupín: Priemyselné objekty (Elektrické vedenie; Komín; Obilné silo, sýpka; Sedimentačná nádrž; Skládka materiálu; Stena lomu; Stĺp, stožiar elektrického vedenia; Studňa; Tank na uskladnenie kvapalín alebo plynov; Transformátor; Vodojem), Sociálno-kultúrne objekty (Amfiteáter; Atrakcia v zábavnom parku, akvaparku; Bazén, požiarna nádrž; Božie muky, kríž; Budova; Dostihová a iné dráhy; Ihrisko; Opevnenie, hradba, obranný val; Plot; Pomník; Tenisový kurt; Tribúna; Veža; Zakryté skladisko; Zrub, chatrč, búda) a Dopravné objekty (Brána, závora; Cesta; Chodník; Lanovka, vlek; Most; Parkovisko; Priepust; Stĺp lanovky; Železnica; Železničné priecestie). Ďalšou formou poskytovania sú fyzické vektorové údaje bez kartografickej reprezentácie, ktoré sa dajú objednať cez Portál Produkty a služby (https://om.skgeodesy.sk/om/). Viac informácií nájdete na stránke www.geoportal.sk.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Author
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 12/6/2021

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Resource Distribution Information

Call metadata:

Operation name: Získať metaúdaje zobrazovacej služby / getCapabilities
URL: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_antropogenne_prvky_wms_featureinfo/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WMS

Distribution format:

Name: gml+xml

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: ISO 19128:2005 Geographic information - Web map server interface Publication: 11/23/2005 Explanation: Neprebehol. Grade:

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024