1. Home
  2. INSPIRE PD 33,01 Body vypúšťania komunálnych odpadových vôd do vodných útvarov. Ukladacia služba

INSPIRE PD 33,01 Body vypúšťania komunálnych odpadových vôd do vodných útvarov. Ukladacia služba

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

INSPIRE PD 33,01 Body vypúšťania komunálnych odpadových vôd do vodných útvarov. Ukladacia služba

Source type:

Spatial data service

Service type:

Download service

Source content:

INSPIRE ukladacia služba k prioritnému datasetu 33,01 Body vypúšťania komunálnych odpadových vôd do vodných útvarov (podľa smernice 91/271/EEC)

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
812 49, Bratislava
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 2/23/2022

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Resource Distribution Information

Resource quality information

Metadata

Metadata contact title:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
812 49, Bratislava
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

5/28/2024