1. Home
  2. Národný geoportál

Národný geoportál

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Národný geoportál

Source type:

Application

Service type:

Other Service

Source content:

Národný geoportál (NG) v zmysle Zákona č. 3/2010 Z. z. o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI) v znení neskorších predpisov je internetový portál, ktorý poskytuje prístup k priestorovým údajom a službám priestorových údajov NIPI a povinných osôb prostredníctvom sieťových služieb. Prioritnou ambíciou NG je poskytnúť nástroj na vyhľadanie, zobrazenie a uloženie priestorových údajov verejnej správy v Slovenskej republike. Nemenej dôležitá bude aj podpora pre prezentáciu geodát tretích strán a v neposlednom rade sa NG bude snažiť o podporu čo najširšieho využitia tohto digitálneho priestorového obsahu a súvisiacej funkcionality.

Conditions applied to access and use:

Operates on:

Responsible organization:

Owner
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Keywords:

Resource published/last revised/created date:

Revision: 12/5/2023

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

12/12/2023