1. Home
  2. Metadata list

Metadata list

Spatial data service

410 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
51
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
52
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
53
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
54
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
55
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
56
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
57
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
58
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
59
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
4/30/2024
60
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
61
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
4/30/2024
62
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
4/30/2024
63
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
64
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
65
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
66
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
67
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
68
Spatial data service
Slovenská agentúra životného prostredia
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
4/30/2024
69
Spatial data service
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Služba je verejnosti prístupná bezplatne. Využitie údajov sprístupnených službou predpokladá začlenenie ochranných znakov (copyright ŽSR).
4/18/2024
70
Spatial data service
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Služba je verejnosti prístupná na vyžiadanie. Je chránená menom a heslom. Využitie údajov sprístupnených službou predpokladá začlenenie ochranných znakov (copyright ŽSR).
4/18/2024
71
Spatial data service
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Služba je verejnosti prístupná na vyžiadanie. Je chránená menom a heslom. Využitie údajov sprístupnených službou predpokladá začlenenie ochranných znakov (copyright ŽSR).
4/18/2024
72
Spatial data service
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Služba je verejnosti prístupná bezplatne. Využitie údajov sprístupnených službou predpokladá začlenenie ochranných znakov (copyright ŽSR).
4/18/2024
73
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/30/2024
74
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/30/2024
75
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/30/2024
76
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
1/30/2024
77
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/30/2024
78
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
1/30/2024
79
Spatial data service
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
1/25/2024
80
Spatial data service
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
1/25/2024
81
Spatial data service
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
1/25/2024
82
Spatial data service
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
1/25/2024
83
Spatial data service
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
1/25/2024
84
Spatial data service
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
1/25/2024
85
Spatial data service
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
1/25/2024
86
Spatial data service
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
1/25/2024
87
Spatial data service
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
1/25/2024
88
Spatial data service
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
1/25/2024
89
Spatial data service
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
1/25/2024
90
Spatial data service
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
1/25/2024
91
Spatial data service
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
1/25/2024
92
Spatial data service
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
1/25/2024
93
Spatial data service
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
1/25/2024
94
Spatial data service
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
1/25/2024
95
Spatial data service
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
1/25/2024
96
Spatial data service
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
1/25/2024
97
Spatial data service
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
1/25/2024
98
Spatial data service
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
1/25/2024
99
Spatial data service
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
1/25/2024
100
Spatial data service
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Verejne prístupné data bez obmedzenia pri publikovaní s copyrightom.
1/25/2024