1. Home
  2. Metadata list

Metadata list

Spatial data service

430 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
401
Spatial data service
Pôdohospodárska platobná agentúra
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
402
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6/6/2023
403
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
podmienky neznáme
podmienky neznáme
6/6/2023
404
Spatial data service
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6/6/2023
405
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
406
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6/6/2023
407
Spatial data service
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6/6/2023
408
Spatial data service
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6/6/2023
409
Spatial data service
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6/6/2023
410
Spatial data service
Pôdohospodárska platobná agentúra
Creative Commons 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0 1.0) [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0]
6/6/2023
411
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6/6/2023
412
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6/6/2023
413
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6/6/2023
414
Spatial data service
Výskumný ústav vodného hospodárstva
No conditions apply to access and use
6/6/2023
415
Spatial data service
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6/6/2023
416
Spatial data service
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
6/6/2023
417
Spatial data service
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6/6/2023
418
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
419
Spatial data service
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
6/6/2023
420
Spatial data service
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
421
Spatial data service
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6/6/2023
422
Spatial data service
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6/6/2023
423
Spatial data service
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6/6/2023
424
Spatial data service
titul pred menom Kristína Řehuřek Kročková titul za menom
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
425
Spatial data service
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
426
Spatial data service
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
427
Spatial data service
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
428
Spatial data service
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/6/2023
429
Spatial data service
Hydromeliorácie, štátny podnik
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6/6/2023
430
Spatial data service
titul pred menom Kristína Řehuřek Kročková titul za menom
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023