1. Home
  2. SDR
  3. Articles
  4. EN Výstupy 2.INSPIRE ESPUS Školenia “Základy INSPIRE”

EN Výstupy 2.INSPIRE ESPUS Školenia “Základy INSPIRE”

6/30/2022 | Rado Chudý


Dňa 22.06.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 2.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Základy INSPIRE”. Príspevok prináša sumarizáciu súvisiacich výstupov.

Školenie, realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo úvod do problematiky témy Infraštruktúr pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE). V úvodnej časti poskytlo všeobecný kontext za ktorým nasledovalo predstavenie hlavných komponent INSPIRE. Popoludňajšia časť bola zameraná na praktické príklady využitia INSPIRE údajov, návody pre poskytovateľov i používateľov priestorových údajov a súvisiacich služieb ako aj príspevok z oblasti územného plánovania.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

00 Predely

01 Úvod do INSPIRE

02 Legislatíva, dokumentácia, weby a nástroje

03 Harmonizácia a interoperabilita

04 Služby priestorových údajov

05 Metaúdaje

06 Zdieľanie údajov

07 Monitoring a reporting

08 Budúcnosť INSPIRE

09 INPSIRE v praxi 1. Lokalita pre turistickú rozhľadňu

10 INSPIRE v praxi 2. Minimum povinnej osoby

11 INSPIRE v praxi 3. Sprievodca pre používateľov

12 INSPIRE v praxi 4 Územné plánovanie QGIS

13 Interakcie s účastníkmi