1. Home
  2. SDR
  3. Articles
  4. EN Pozvánka na 2.INSPIRE ESPUS Školenie

EN Pozvánka na 2.INSPIRE ESPUS Školenie

6/30/2022 | Rado Chudý


Pozývame Vás na druhé INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Základy INSPIRE“.

Termín 22.06.2022 od 09.00 do 15.00 hod

Miesto/spôsob Školenie sa uskutoční v on-line režime s využitím platformy MS Teams. Účasť na školení je bezplatná, pričom je potrebné sa vopred zaregistrovať. Registrovaní účastníci dostanú e-mail s informáciami k podujatiu. ** O podujatí** Školenie je zamerané na poskytnutie úvodného prehľadu témy Infraštruktúr pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE). Podujatie poskytne sumarizáciu a objasnenie najdôležitejších požiadaviek, cieľových skupín, základných princípov a očakávaných prínosov súvisiacich s INSPIRE. Okrem stručného zhodnotenia situácie na Slovensku budú účastníkom vysvetlené rozdiely medzi legislatívnymi požiadavkami a technickými usmerneniami, predstavené a popísané jednotlivé komponenty v kombinácii s konkrétnymi príkladmi zo Slovenska a zahraničia. V neposlednom rade budú pripravené praktické ukážky a vytvorené možnosti odskúšania vybraných priestorových údajov, nástrojov a techník. Ciele Poskytnúť základné informácie o Infraštruktúre pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) Objasniť základné požiadavky, odporúčania, princípy a hlavné komponenty infraštruktúry Priniesť príklady a poskytnúť priestor pre praktické odskúšanie, údajov, nástrojov a postupov pri riešení konkrétnych prípadov použitia
Program 09:00 INSPIRE Intro Úvod do INSPIRE Legislatíva, dokumentácia, weby a nástroje 09:45 Technické komponenty INSPIRE Harmonizácia a interoperabilita Služby priestorových údajov Metaúdaje 11:45 Netechnické komponenty INSPIRE Zdieľanie údajov Monitoring a reporting Budúcnosť INSPIRE 12:30

Obedná prestávka 13:30 INSPIRE v praxi Organizačné informácie Organizátor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Podujatie je realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS).

Usmernenie pre záujemcov:

● Registrácia je dostupná prostredníctvom online registračného formulára.