1. Home
  2. SDR
  3. Articles
  4. EN Pozvánka na 1.INSPIRE ESPUS Workshop

EN Pozvánka na 1.INSPIRE ESPUS Workshop

6/30/2022 | Rado Chudý


Pozývame Vás na úvodný INSPIRE ESPUS Workshop zameraný na tému "INSPIRE požiadavky a očakávania".

Termín 07.04.2022 od 9.15 do 12.00 hod

Miesto/spôsob Workshop sa uskutoční v kombinovanom režime s možnosťou fyzického stretnutia v Slovenskej agentúre životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 v Banskej Bystrici (Veľká zasadačka), alebo formou on-line účasti s využitím platformy Zoom. Účasť na seminári je bezplatná, pričom je potrebné sa vopred zaregistrovať. Registrovaní účastníci dostanú e-mail s informáciami k podujatiu.

O podujatí Cieľom INSPIRE je vytvorenie infraštruktúry priestorových informácií, ktorá umožní ich harmonizované zdieľanie v oblasti politík alebo činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie. Hoci smernica INSPIRE vstúpila do platnosti pred 15 rokmi, pomerne veľký počet poskytovateľov stále rieši otázku "čo mám vlastne robiť". Na druhej strane aj z pohľadu užívateľov by malo Slovensko ako aj ďalšie členské štáty Európskej únie, monitorovať využívanie infraštruktúr pre priestorové údaje. INSPIRE bude zároveň prechádzať procesom nastavenia jeho ďalšieho smerovania.

Ambíciou tohto online podujatia je okrem sumarizácie zákonných povinností poskytovateľov a informovania o súvisiacich prínosoch pre používateľov, identifikovať oblasti, ktoré vyžadujú pozornosť a podporu tak aby sa podarilo naplniť ciele INSPIRE. Zároveň poskytne priestor na otvorenie diskusie pre ďalšie smerovanie INSPIRE v SR i EÚ.

Ciele Poskytnúť sumarizáciu požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy INSPIRE; Predstaviť potenciál a príklady dobrej praxe v oblasti INSPIRE; Identifikovať očakávania v oblasti INSPIRE; Spresniť požiadavky a očakávania na ďalšie workshopy.