1. Home
  2. SDR
  3. Articles
  4. EN Konzultácia návrhu Slovenská Republika Infrastructure for spatial information in Europe Country Fiche a monitoringu 2022

EN Konzultácia návrhu Slovenská Republika Infrastructure for spatial information in Europe Country Fiche a monitoringu 2022

6/30/2022 | Rado Chudý


V súvislosti so zabezpečením legislatívnych požiadaviek v oblasti INSPIRE monitoringu a podávania správ sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na konzultáciu návrh SK INSPIRE Country Fiche a monitoringu 2022.

V rámci procesu INSPIRE monitoringu a podávania správ Európska komisia sprístupnila návrh SK INSPIRE Country Fiche, ktorý obsahuje aj údaje z INSPIRE monitoringu národnej infraštruktúry priestorových informácií pre rok 2022.

Predmetný dokument bol aktualizovaný za MŽP SR a sprístupnený pre verejnú konzultáciu - Návrh Country Fiche Slovakia 2022.

Vaše námety a pripomienky prosíme zaslať formou sledovania zmien na email adresu inspire@enviro.gov.sk s predmetom "SK CF 2022" do termínu 30.03.2022.

Ďalšie informácie o INSPIRE monitoringu a podávaní správ (Predchádzajúce roky, informácie za EÚ úroveň).