1. Home
  2. SDR
  3. News
  4. EN RWS Proof of Concept – INSPIRE Good Practice Coverages

EN RWS Proof of Concept – INSPIRE Good Practice Coverages

6/30/2022 | Rado Chudý


Dňa 18.11.2021 v termíne 13:15 – 15:30 organizuje RWS (Holandské ministerstvo infraštruktúry a vodného hospodárstva) a DataCove workshop zameraný na zdieľanie skúseností v oblasti implementácie INSPIRE Coverages.

Online podujatie bude zamerané na skúsenosti aplikácie Proof of Concept of the INSPIRE Good Practice coverages (PoC) v oblasti Elevation and Bathymetry.

Odkaz na na samotné Online MS Teams podujatie.