1. Home
  2. SDR
  3. News
  4. EN INSPIRE conference 2021

EN INSPIRE conference 2021

6/30/2022 | Rado Chudý


V termíne od 25-29.10.2021 bude prebiehať 14.ročník podujatia INSPIRE conference 2021 s podtitulom "Towards a Common European Green Deal data space for environment and sustainability".

Aj tento ročník bude z dôvodu pandemických opatrení prebiehať v online režime, pričom podujatie bud prebiehať formou série blokov s krátkymi príspevkami a priestorom pre diskusiu. Obsahovo bude adresovať široké spektrum tém súvisiacich s ďalším smerovaním INSPIRE.

V prípade záujmu o participáciu je potrebná registácia.

Viac informácií.