1. Home
  2. SDR
  3. News
  4. EN RPI - Usmernenie k metaúdajom - Konzultácia

EN RPI - Usmernenie k metaúdajom - Konzultácia

6/30/2022 | Rado Chudý


Správna dokumentácia priestorových údajov a služieb prostredníctvom metaúdajov môže napomôcť k zlepšeniu ich vyhľadateľnosti a podporiť ich využívanie. Na základe doterajších skúseností sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na konzultáciu dokument "Register priestorových informácií - Usmernenie pre tvorbu a revíziu metaúdajov".

Hlavnými adresátmi dokumentu sú zástupcovia organizácií, ktoré poskytujú priestorové údaje a služby. Dokument poskytuje sumarizáciu hlavných požiadaviek pre tvorbu a aktualizáciu metaúdajov v grafickom užívateľskom prostredí Registra priestorových informácií. Zameriava sa na podporu zabezpečenia nevyhnutných legislatívnych požiadaviek a poskytnutie podstatných informácií pre podporu rozhodovania o vhodnosti priestorových údajov a služieb, ktoré tieto metaúdaje popisujú. Zároveň poskytuje príklady vypĺňania jednotlivých metaúdajových položiek.

Dokument Register priestorových informácií - Usmernenie pre tvorbu a revíziu metaúdajov

Námety a pripomienky k dokumentu je možné zaslať formou sledovania zmien na e-mail adresu: inspire[zavinac]enviro.gov.sk do termínu 15.10.2021.