1. Home
  2. SDR
  3. News
  4. EN Pozvánka na 1. INSPIRE ESPUS Konferenciu

EN Pozvánka na 1. INSPIRE ESPUS Konferenciu

6/30/2022 | Rado Chudý


Pozývame Vás na úvodnú konferenciu k projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS) na podporu implementácie INSPIRE v Slovenskej republike.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

  1. ESPUS KONFERENCIA Úvodná konferencia k projektu ESPUS O konferencii Aj keď dopyt a povedomie o možnostiach priestorových údajov a súvisiacich službách narastá, ich rozsah, kvalita, dostupnosť a možnosti využitia stále čelia nemalým výzvam. Verejná správa vytvára a spravuje široké spektrum takýchto geodát a práve koncom roku 2021 by mala mnohé z nich zdokumentovať, sprístupniť a zharmonizovať štandardizovaným a prehľadným spôsobom na základe súvisiacich legislatívnych požiadaviek INSPIRE. Nemenej dôležité sú však aj potreby aktuálnej aplikačnej praxe a posilnenie možností ich využívania v synergii s eGovernment aktivitami. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pre podporu zlepšenia situácie v tejto oblasti realizuje projekt “Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS)”, v rámci ktorého organizuje aj túto úvodnú INSPIRE ESPUS konferenciu.

Jej zámerom je poskytnúť kontext, pohľad na aktuálny stav, výzvy a aktivity v predmetnej oblasti v zahraničí i doma na Slovensku. Táto konferencia je prvá zo série podujatí, ktoré by mali napomôcť pri posilnení povedomia a zlepšenia situácie v oblasti harmonizovaného zdieľania a využívania digitálneho priestorového obsahu a funkcionality. Registrácia Registračný formulár Zaregistrovaným účastníkom bude zaslaný na poskytnutý e-mail kontakt odkaz na podujatie v aplikácii Zoom. Program 9:00 Prihlasovanie účastníkov

9:15 - 9:30 Otvorenie konferencie

9:30 - 11:00 INSPIRE a eGov v Európskej Únii

9:30 - 10:00 GreenData4All (State, evaluation & possible revision of INSPIRE) Joeri Robbrecht, DG ENV, Európska komisia

10:00 - 10:30 Location interoperability best practices: ISA2 ELISE action and Slovakia positioning Ray Boguslawski, Massimo Pedroli, DG JRC, Európska komisia, Deloitte

10:30 - 11:00 INSPIRE@CZ Jitka Faugnerová, Česká environmentální a informační agentura 11:10 - 12:00 INSPIRE a eGov v SR

11:10 - 11:30 SK INSPIRE + ESPUS intro Martin Tuchyňa, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 11:30 - 12:00 SK eGov & Open Data Michaela Galia Pallayová, Miroslav Líška, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

12:00 - 13:00 Obed

13:00 - 13:30 Metodický a legislatívny rámec Martin Tuchyňa, Ján Tóbik

13:30 - 14:00 Zdieľanie a harmonizácia geoúdajov Peter Mozolík, Jozef Nováček

14:00 - 14:30 Využitie geoúdajov Martin Koška, Peter Mozolík

14:30 - 15:00 Podpora zvyšovania povedomia Peter Pastorek, Martin Tuchyňa

15:00 - 15:10 Ukončenie konferencie

  	 

Výstupy podujatia