1. Home
  2. SDR
  3. News

News

6/30/2022 Rado Chudý

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo dokument Analyticko - koncepčná štúdia INSPIRE v SR, ktorý sprístupňuje na konzultáciu.

6/14/2022 Tuchyňa

Initial version of RPI RPI 2,0 frontend is launched