1. Home
  2. Dopravný úrad

Dopravný úrad

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

IČO:

42355826

Address:

Letisko M.R. Štefánika
Bratislava
82305

Email:

nsat@nsat.sk

Subject Category

Obligation Person

Entity Type

PO

Subject Description

Rozpočtová organizácia

Sector / department

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Metadata List

2 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1
Spatial data set
Dopravný úrad
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023
2
Spatial data set
Dopravný úrad
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/6/2023