1. Home
  2. Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

IČO:

31364501

Address:

Klemensova 8
Bratislava
81361

Email:

gro210@zsr.sk

Subject Category

Obligation Person

Entity Type

PO

Subject Description

Iná právna forma

Sector / department

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Metadata List

19 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1
Spatial data set
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
4/18/2024
2
Spatial data set
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
4/18/2024
3
Spatial data set
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
4/18/2024
4
Spatial data set
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
4/18/2024
5
Spatial data set
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
4/18/2024
6
Spatial data set
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
4/18/2024
7
Spatial data set
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
podmienky neznáme
4/18/2024
8
Spatial data service
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Služba je verejnosti prístupná na vyžiadanie. Je chránená menom a heslom. Využitie údajov sprístupnených službou predpokladá začlenenie ochranných znakov (copyright ŽSR).
4/18/2024
9
Spatial data service
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Služba je verejnosti prístupná bezplatne. Využitie údajov sprístupnených službou predpokladá začlenenie ochranných znakov (copyright ŽSR).
4/18/2024
10
Spatial data service
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Služba je verejnosti prístupná na vyžiadanie. Je chránená menom a heslom. Využitie údajov sprístupnených službou predpokladá začlenenie ochranných znakov (copyright ŽSR).
4/18/2024