1. Home
  2. Národné lesnícke centrum

Národné lesnícke centrum

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

IČO:

42001315

Address:

T. G. Masaryka 2175/22
Zvolen
960 01

Email:

nlc-ulzi@nlcsk.org

Subject Category

Obligation Person

Entity Type

PO

Subject Description

Príspevková organizácia zriadená MPRV SR

Sector / department

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Metadata List

24 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1
Spatial data set
Národné lesnícke centrum
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/25/2024
2
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/25/2024
3
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/25/2024
4
Spatial data set
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/25/2024
5
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/25/2024
6
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/25/2024
7
Spatial data set
Národné lesnícke centrum
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/25/2024
8
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/25/2024
9
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/25/2024
10
Spatial data set
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
6/25/2024