1. Home
  2. Národné lesnícke centrum

Národné lesnícke centrum

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

IČO:

42001315

Address:

T.G. Masaryka 22
Zvolen
96001

Email:

nlc-ulzi@nlcsk.org

Subject Category

Obligation Person

Entity Type

PO

Subject Description

Príspevková organizácia

Sector / department

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Metadata List

24 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1
Spatial data set
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
12/11/2023
2
Spatial data set
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
12/11/2023
3
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
12/5/2023
4
Spatial data set
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
12/5/2023
5
Spatial data set
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
12/5/2023
6
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
12/5/2023
7
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
12/5/2023
8
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
12/5/2023
9
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0
12/1/2023
10
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
12/1/2023