1. Home
  2. Národné lesnícke centrum

Národné lesnícke centrum

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

IČO:

42001315

Address:

T.G. Masaryka 22
Zvolen
96001

Email:

nlc-ulzi@nlcsk.org

Subject Category

Obligation Person

Entity Type

PO

Subject Description

Príspevková organizácia

Sector / department

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Metadata List

24 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1
Spatial data set
Národné lesnícke centrum
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/30/2023
2
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/28/2023
3
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
4
Spatial data set
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
12/5/2023
5
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
12/5/2023
6
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
12/5/2023
7
Spatial data set
Národné lesnícke centrum
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
11/30/2023
8
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
9
Spatial data service
Národné lesnícke centrum
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
11/30/2023
10
Spatial data set
Národné lesnícke centrum
CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0
12/5/2023