1. Domov
  2. INSPIRE - Krajinná pokrývka - CORINE Land Cover 2018:Zobrazovacia služba

INSPIRE - Krajinná pokrývka - CORINE Land Cover 2018:Zobrazovacia služba

Slovenská agentúra životného prostredia

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE - Krajinná pokrývka - CORINE Land Cover 2018:Zobrazovacia služba

Druh zdroja:

Služba priestorových údajov

Druh služby priestorových údajov:

Služba prezerania

Obsah zdroja:

Zobrazovacia služba poskytujúca údaje z datasetu INSPIRE - Krajinná pokrývka - CORINE Land Cover 2018.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 4. 10. 2018

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Informácie o distribúcii zdroja

Informácie o kvalite zdroja

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

30. 4. 2024