1. Domov
  2. Zariadenia poľnohospodárskej výroby BBSK: Ukladacia služba

Zariadenia poľnohospodárskej výroby BBSK: Ukladacia služba

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Zariadenia poľnohospodárskej výroby BBSK: Ukladacia služba

Druh zdroja:

Služba priestorových údajov

Druh služby priestorových údajov:

Služba sťahovania údajov

Obsah zdroja:

Zariadenia poľnohospodárskej výroby BBSK: Ukladacia služba

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Tomáš Štrba, PhD.
Námestie SNP 23
97401, Banská Bystrica
Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 2. 12. 2021

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 48.94724°
Najjužnejšie súradnice: 48.05364°
Najvýchodnejšie súradnice: 20.47003°
Najzápadnejšie súradnice: 18.47866°
Najsevernejšie súradnice: 48.94724°
Najzápadnejšie súradnice: 18.47866°
Najvýchodnejšie súradnice: 20.47003°
Najjužnejšie súradnice: 48.05364°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 18.47866°
Najvýchodnejšie súradnice: 20.47003°
Najjužnejšie súradnice: 48.05364°
Najsevernejšie súradnice: 48.94724°

Informácie o distribúcii zdroja

Metaúdaje o volaní:

Informácie o kvalite zdroja

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023