1. Domov
  2. Pôdna mapa 1:400 000 : Ukladacia služba

Pôdna mapa 1:400 000 : Ukladacia služba

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Pôdna mapa 1:400 000 : Ukladacia služba

Druh zdroja:

Služba priestorových údajov

Druh služby priestorových údajov:

Služba sťahovania údajov

Obsah zdroja:

Sťahovacia služba pre údaje Pôdnej mapy 1:400 000

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Ing. Zuzana Fulmeková, PhD.
Trenčianska 55
821 09, Bratislava
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 2. 12. 2021

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Informácie o distribúcii zdroja

Informácie o kvalite zdroja

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Ing. Zuzana Fulmeková, PhD.
Trenčianska 55
821 09, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023