1. Domov
  2. Cesty II. a III. triedy (plán)

Cesty II. a III. triedy (plán)

Banskobystrický samosprávny kraj

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Cesty II. a III. triedy (plán)

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Návrh a výhľad ciest II. a III. triedy podľa schváleného ÚPN VÚC BBK v platnom znení.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Banskobystrický samosprávny kraj
Tomáš Štrba
Námestie SNP 23/23
97401, Banská Bystrica
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 26. 11. 2019

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 50000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 48.94724°
Najjužnejšie súradnice: 48.05364°
Najvýchodnejšie súradnice: 20.47003°
Najzápadnejšie súradnice: 18.47866°
Najsevernejšie súradnice: 48.94724°
Najzápadnejšie súradnice: 18.47866°
Najvýchodnejšie súradnice: 20.47003°
Najjužnejšie súradnice: 48.05364°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 18.47866°
Najvýchodnejšie súradnice: 20.47003°
Najjužnejšie súradnice: 48.05364°
Najsevernejšie súradnice: 48.94724°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: unknown

Informácie o kvalite zdroja

Súlad so špecifikáciou:

Názov: Národná legislatíva Publikácia: 8. 12. 2010 Vysvetlenie: Viď Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 Stupeň:

Pôvod:

ÚPN VÚC BBK v platnom znení

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Banskobystrický samosprávny kraj
Tomáš Štrba
Námestie SNP 23/23
97401, Banská Bystrica
Slovenská republika
+421484325119

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023