1. Domov
  2. Turistické trasy

Turistické trasy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Turistické trasy

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Dataset Turistické trasy, ktorý vznikol extrahovaním vybraných objektov z projektu Open street map (https://www.openstreetmap.org) a Freemap.sk (https://www.freemap.sk) za územie Slovenska v EPSG:5514.

Obmedzenia verejného prístupu:

Zodpovedná organizácia:

Poskytovateľ zdroja
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 31. 3. 2022

Početnosť údržby a aktualizácie:

nepravidelne

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 5000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: unknown

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Mapová reprezentácia OSM

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

31. 5. 2024