1. Domov
  2. INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Útvary podzemnej vody v geotermálnych štruktúrach: Zobrazovacia služba

INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Útvary podzemnej vody v geotermálnych štruktúrach: Zobrazovacia služba

Slovenský hydrometerologický ústav

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Útvary podzemnej vody v geotermálnych štruktúrach: Zobrazovacia služba

Druh zdroja:

Služba priestorových údajov

Druh služby priestorových údajov:

Služba prezerania

Obsah zdroja:

INSPIRE WMS Zobrazovacia služba k datasetu Útvary podzemnej vody v geotermálnych štruktúrach z témy Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy v Annex III

Obmedzenia verejného prístupu:

Zodpovedná organizácia:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Mgr. Marián Haluška
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Slovenský hydrometeorologický ústav
Mgr. Ľudovít Molnár
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 6. 5. 2021Revízia: 20. 12. 2021

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Informácie o distribúcii zdroja

Informácie o kvalite zdroja

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Mgr. Marián Haluška
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023