1. Domov
  2. Copernicus - Bezoblačná mozaika v pravých farbách (RGB) a bezoblačná mozaika v nepravých farbách (NIRRG)

Copernicus - Bezoblačná mozaika v pravých farbách (RGB) a bezoblačná mozaika v nepravých farbách (NIRRG)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Copernicus - Bezoblačná mozaika v pravých farbách (RGB) a bezoblačná mozaika v nepravých farbách (NIRRG)

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Bezoblačná mozaika v pravých farbách a bezoblačná mozaika v nepravých farbách sú rastrové vrstvy s rozlíšením 10x10m, ktoré budú každoročne vytvárané zo snimok satelitov Sentinel 2 za obdobie máj-september za územie celej SR. Súčasne sú dostupné na stiahnutie testovacie mozaiky vytvorené zo snímkov Sentinel 2 za obdobie máj-september roku 2020. Mozaiky sú dostupné na stiahnutie v klade dlaždíc snímok Sentinel 2.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Poskytovateľ zdroja
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 12. 6. 2022

Početnosť údržby a aktualizácie:

podľa potreby

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.810862°
Najjužnejšie súradnice: 47.535248°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.908261°
Najzápadnejšie súradnice: 16.35242°
Najsevernejšie súradnice: 49.810862°
Najzápadnejšie súradnice: 16.35242°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.908261°
Najjužnejšie súradnice: 47.535248°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.35242°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.908261°
Najjužnejšie súradnice: 47.535248°
Najsevernejšie súradnice: 49.810862°

Typ priestorovej reprezentácie:

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: tiff Verzia: 1

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023