1. Domov
  2. INSPIRE PD 24,01 Distribúcia typov habitatov

INSPIRE PD 24,01 Distribúcia typov habitatov

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE PD 24,01 Distribúcia typov habitatov

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Dátová sada INSPIRE - obsahuje vybrané triedy objektov, ktoré patria pod dátovú špecifikáciu INSPIRE Habitaty a biotopy. Objekty sú reprezentované vektorovou priestorovou zložkou a popisnou zložkou, ktorá obsahuje kvalitatívne a kvantitatívne informácie o objektoch.

Obmedzenia verejného prístupu:

Zodpovedná organizácia:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Stanislav Motyčka
Tajovského
97401, Banská Bystrica
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 14. 12. 2021

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 10000
Rozlíšenie: 50

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: 3.2.1

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Údaje pochádzajú z relevantných databáz Štátnej ochrany prírody SR s priebežnou aktualizáciou.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Stanislav Motyčka
Tajovského
97401, Banská Bystrica
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

14. 12. 2023