1. Domov
  2. Vodojemy

Vodojemy

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Vodojemy

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

digitálna vektorová vrstva vodojemov z Vodohospodárskych plánov povodí Slovenskej republiky

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Poskytovateľ zdroja
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Vladimíra Velegová
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343376

Správca
Výskumný ústav vodného hospodárstva
RNDr. Katarína Poráziková
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343300

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 1. 6. 2008Revízia: 1. 6. 2008

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 50000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.82°
Najjužnejšie súradnice: 47.53°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.91°
Najzápadnejšie súradnice: 16.35°
Najsevernejšie súradnice: 49.82°
Najzápadnejšie súradnice: 16.35°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.91°
Najjužnejšie súradnice: 47.53°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.35°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.91°
Najjužnejšie súradnice: 47.53°
Najsevernejšie súradnice: 49.82°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: vnd.shp Verzia: 10.8

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Digitálna vektorová vrstva úpravní vôd vznikla ako súčasť digitálnych Vodohospodárskych plánov povodí SR. Nie je geodeticky zameraná a má informatívny charakter.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Vladimíra Velegová
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343376

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023