1. Domov
  2. Databáza leteckých prekážok

Databáza leteckých prekážok

Dopravný úrad

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Databáza leteckých prekážok

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Informačný systém evidencie leteckých prekážok

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Dopravný úrad
Miloš Hupka
Letisko M.R. Štefánika
82305, Bratislava
Slovenská republika
+421248777581

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Revízia: 12. 4. 2017

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

text/tabuľka

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: csv Verzia: 2007

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Dáta zbierané geodetickými meraniami

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Dopravný úrad
Miloš Hupka
Letisko M.R. Štefánika
82305, Bratislava
Slovenská republika
+421248777581

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023