1. Domov
  2. INSPIRE PD 31,01 Aglomerácie podľa smernice 91/271/EEC

INSPIRE PD 31,01 Aglomerácie podľa smernice 91/271/EEC

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE PD 31,01 Aglomerácie podľa smernice 91/271/EEC

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

INSPIRE prioritný dataset 31,01 Aglomerácie podľa smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, reportovaný v roku 2022 (dáta k roku 2020).

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
812 49, Bratislava
Slovenská republika

Hlavný výskumník
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Dagmar Drahovská
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Revízia: 23. 9. 2021

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: 3.2 Názov: geopackage+sqlite3 Verzia: uknown

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

http://cdr.eionet.europa.eu/help/UWWTD/UWWTD_613

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
812 49, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

30. 5. 2024