1. Domov
  2. Poloniny trail (december 2020)

Poloniny trail (december 2020)

Prešovský samosprávny kraj

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Poloniny trail (december 2020)

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Poloniny Trail (pracovná verzia) Prešovský samosprávny kraj (PSK) sa v rámci výstupov Akčného plánu iniciatívy Európskej komisie za podpory Svetovej Banky „Catching-up Regions II“ zaviazal účinne podporovať rozvoj endogénneho potenciálu cestovného ruchu v oblasti Národného parku Poloniny. Na tento účel bol navrhnutý expertmi Svetovej banky tzv. „Poloniny trail“ – viacúčelová turistická trasa, ktorá sa bude napájať na sieť existujúcich cykloturistických trás vedúcich po miestnych komunikáciách. Vytvorenie „Poloninskej turistickej trasy“ sa zakladá na zrekonštruovaní a vybudovaní mäkkej a tvrdej infraštruktúry, ako východiskových podmienok zlepšenia dostupnosti medzi obcami a skvalitnenia súčasnej turistickej a cyklistickej infraštruktúry.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Prešovský samosprávny kraj - autor/vlastník údajov
Inštitút rozvoja PSK - GIS tím

,

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 15. 12. 2020

Početnosť údržby a aktualizácie:

nepravidelne

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf-8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 25000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.23006503°
Najjužnejšie súradnice: 48.88810844°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.6401976°
Najzápadnejšie súradnice: 22.11834701°
Najsevernejšie súradnice: 49.23006503°
Najzápadnejšie súradnice: 22.11834701°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.6401976°
Najjužnejšie súradnice: 48.88810844°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 22.11834701°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.6401976°
Najjužnejšie súradnice: 48.88810844°
Najsevernejšie súradnice: 49.23006503°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: 3.2

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Povinné - vyplniť / Mandatory (INSPIRE)

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Prešovský samosprávny kraj - kontakt
Inštitút rozvoja PSK - Ing. Marek Hudák

,

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023