1. Domov
  2. Svetové kultúrne dedičstvo na Slovensku [UNESCO lokality]

Svetové kultúrne dedičstvo na Slovensku [UNESCO lokality]

titul pred menom Kristína Řehuřek Kročková titul za menom

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Svetové kultúrne dedičstvo na Slovensku [UNESCO lokality]

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Informácie o lokalitách zapísaných do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO na Slovensku.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Pamiatkový úrad SR
Ing. Kristína Řehuřek Kročková PhD.
Cesta na Červený most 6
81406, Bratislava
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 18. 10. 2021

Početnosť údržby a aktualizácie:

neznáme

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Rozlíšenie: 1

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: vnd.shp Verzia: Neznáma

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Súbor údajov odvodený zo zdrojových podkladov v CAD formáte. Aspekty kvality zatiaľ neboli hodnotené.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Pamiatkový úrad SR
Ing. Kristína Řehuřek Kročková PhD.
Cesta na Červený most 6
81406, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023