1. Domov
  2. INSPIRE PD 45,01 CDDA Spoločná databáza chránených území

INSPIRE PD 45,01 CDDA Spoločná databáza chránených území

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE PD 45,01 CDDA Spoločná databáza chránených území

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Areas designated under national legislation for the purpose of nature protection including sites such as national parks and nature reserves. This reporting obligation is an Eionet core data flow. INSPIRE prioritný dataset

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Mgr. Ján Černecký - Reportér 1
Tajovského 28B
97401, Banská Bystrica
Slovenská republika

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Mgr. Ján Černecký - Reportér 1
Tajovského 28B
97401, Banská Bystrica
Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa Gestor
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 16. 4. 2018

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: unknown

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Prepared by State nature conservancy of the Slovak republic with the cooperation of the Ministry of environment of the Slovak republic based on http://dd.eionet.europa.eu/datasets/2740/view

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Mgr. Ján Černecký
Tajovského 28B
97401, Banská Bystrica
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 12. 2023