1. Domov
  2. INSPIRE - Spravované, obmedzené alebo regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Správne územia povodia: Zobrazovacia služba

INSPIRE - Spravované, obmedzené alebo regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Správne územia povodia: Zobrazovacia služba

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE - Spravované, obmedzené alebo regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Správne územia povodia: Zobrazovacia služba

Druh zdroja:

Služba priestorových údajov

Obsah zdroja:

WMS Zobrazovacia služba k datasetu INSPIRE - Spravované, obmedzené alebo regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Správne územia povodia (zoneTypeCode='RiverBasinDistrict').

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Distribútor
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343302 marek.sulovsky@vuvh.sk

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.62°
Najjužnejšie súradnice: 47.72°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.58°
Najzápadnejšie súradnice: 16.82°
Najsevernejšie súradnice: 49.62°
Najzápadnejšie súradnice: 16.82°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.58°
Najjužnejšie súradnice: 47.72°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.82°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.58°
Najjužnejšie súradnice: 47.72°
Najsevernejšie súradnice: 49.62°

Informácie o distribúcii zdroja

Informácie o kvalite zdroja

Súlad so špecifikáciou:

Názov: Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby Publikácia: 20. 10. 2009 Vysvetlenie: Viď Nariadenie Komisie (EÚ) č. 976/2009

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343302 marek.sulovsky@vuvh.sk

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

7. 12. 2023