1. Domov
  2. INSPIRE PD 10,05 Útvary podzemných vôd. Zobrazovacia služba

INSPIRE PD 10,05 Útvary podzemných vôd. Zobrazovacia služba

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE PD 10,05 Útvary podzemných vôd. Zobrazovacia služba

Druh zdroja:

Služba priestorových údajov

Druh služby priestorových údajov:

Služba prezerania

Obsah zdroja:

INSPIRE zobrazovacia služba k prioritnému datasetu 10,05 Útvary podzemných vôd (rámcová smernica o vode)

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
812 49, Bratislava
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Revízia: 1. 1. 2022

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.62°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.56°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.62°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.56°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.56°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.62°

Informácie o distribúcii zdroja

Informácie o kvalite zdroja

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
812 49, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

30. 1. 2024