1. Domov
  2. INSPIRE PD 8,01 Hluková mapa pre hlavné cesty - Lden. Ukladacia služba

INSPIRE PD 8,01 Hluková mapa pre hlavné cesty - Lden. Ukladacia služba

Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE PD 8,01 Hluková mapa pre hlavné cesty - Lden. Ukladacia služba

Druh zdroja:

Služba priestorových údajov

Druh služby priestorových údajov:

Služba sťahovania údajov

Obsah zdroja:

Ukladacia služba pre INSPIRE harmonizovaný dataset pre tému hlukových máp pre hlavné cesty - deň. Momentálne s dostupnými údajmi za Vyššie územné celky Žilina a Košice.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Trnavská cesta 52
82645, Bratislava
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Revízia: 25. 7. 2023

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Informácie o distribúcii zdroja

Metaúdaje o volaní:

Informácie o kvalite zdroja

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Trnavská cesta 52
82645, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

15. 12. 2023