1. Domov
  2. INSPIRE - Distribúcia druhov

INSPIRE - Distribúcia druhov

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE - Distribúcia druhov

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Abstrakt

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Stanislav Motyčka
Tajovského
97401, Banská Bystrica
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 29. 4. 2021

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: 3.2.1

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Údaje pochádzajú z relevantných databáz Štátnej ochrany prírody SR s priebežnou aktualizáciou.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Stanislav Motyčka
Tajovského
97401, Banská Bystrica
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023