1. Domov
  2. INSPIRE PD 16,02 Mapy povodňového rizika - oblasti so strednou pravdepodobnosťou

INSPIRE PD 16,02 Mapy povodňového rizika - oblasti so strednou pravdepodobnosťou

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE PD 16,02 Mapy povodňového rizika - oblasti so strednou pravdepodobnosťou

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

INSPIRE PD 16,02 Mapy povodňového rizika - oblasti so strednou pravdepodobnosťou

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 3. 6. 2019

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: unknown

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

SVP

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
RNDr. Jozef Krnáč, PhD.
Martinská 49
82105, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

13. 12. 2023