1. Domov
  2. INSPIRE PD 35,01 Monitorovacie stanice podľa smernice 91/676/EEC

INSPIRE PD 35,01 Monitorovacie stanice podľa smernice 91/676/EEC

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE PD 35,01 Monitorovacie stanice podľa smernice 91/676/EEC

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

INSPIRE prioritný dataset 35,01 Monitorovacie stanice podľa smernice 91/676/EEC (dusičnanová smernica) v stave v roku 2020 (reportovanom v 2022)

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
812 49, Bratislava
Slovenská republika

Hlavný výskumník
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Roman Cibulka
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 23. 3. 2022Revízia: 25. 3. 2022

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: unknown

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

https://www.enviroportal.sk/spravy/spravy-o-zp/spravy-ek/index

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
812 49, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

13. 5. 2024