1. Domov
  2. Terasy (LPIS-EV-Terasy): Zobrazovacia služba

Terasy (LPIS-EV-Terasy): Zobrazovacia služba

Pôdohospodárska platobná agentúra

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Terasy (LPIS-EV-Terasy): Zobrazovacia služba

Druh zdroja:

Služba priestorových údajov

Druh služby priestorových údajov:

Služba prezerania

Obsah zdroja:

Terasy (LPIS-EV-Terasy): Zobrazovacia služba

Obmedzenia verejného prístupu:

Zodpovedná organizácia:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Erik Novysedlák
Dobrovičova
81266, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
02/59266455

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 1. 9. 2020

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Informácie o distribúcii zdroja

Informácie o kvalite zdroja

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Erik Novysedlák
Dobrovičova
81266, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
02/59266455

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023